Privacyverklaring

Wij nemen uw privacy serieus en gaan discreet met uw gegevens om. Altijd.

Maak een afspraak

Intercure en gegevensverwerking
Indien u een Intercure een dienst afneemt, dient u gegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats aan Intercure te verstrekken. Deze gegevens worden in de administratie van Intercure opgeslagen.

Op basis van de privacywetgeving heeft u als klant het recht de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien en eventueel te laten veranderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar:

 

Intercure
Kerkstraat 31
3741 AJ Baarn

 

Intercure en privacy
Intercure gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en geeft daarom duidelijk in haar Privacy Disclaimer aan dat de persoongegevens van haar clientèle niet aan derden worden verstrekt. Dit doet Intercure alleen wanneer Intercure in het kader van haar dienstverlening derden inschakelt, wanneer Intercure redenen heeft om de kredietwaardigheid van een client te onderzoeken, of wanneer Intercure op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is persoonsgegevens te verstrekken. De privacy van de client staat bij Intercure hoog in het vaandel. Daarom heeft Intercure ook Privacy Voorwaarden opgesteld, waarin wordt beschreven op welke wijze Intercure met de privacy van haar cliënten omgaat. Intercure leeft daarbij te allen tijde de toepasselijke regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens na.

 

Intercure en uw gegevens
Wanneer u cliënt wilt worden van Intercure, dient u een aantal gegevens in te vullen zoals u naam, adres, woonplaats.

  1. Om een dienst te kunnen leveren en factureren heeft Intercure bepaalde gegevens van u nodig. Wij vragen daarbij alleen om gegevens die we echt nodig hebben. Intercure verzamelt de naam- en adresgegevens van haar clientele voor de administratie en voor verbetering van de dienstverlening.
  2. Intercure is op grond van de Nederlandse wet verplicht de correcte naam- en adresgegevens van haar clienten te registreren. Een internet provider is namelijk gehouden mee te werken aan justitiële verzoeken met betrekking tot de verstrekking van bepaalde gegevens aan en het aftappen van internetverkeer door autoriteiten. Hierbij kan worden gedacht aan een onderzoek door de politie naar iemand die kinderporno verspreidt via het internet.
  3. Tijdens het gebruik van de dienst houden we ook bepaalde gegevens bij. Ook hier gaat het om gegevens die we nodig hebben voor de dienstverlening. Dit zijn de zogenaamde verkeersgegevens, gebruikt voor "het overbrengen van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk of voor de facturering ervan". Het gaat ons er daarbij niet om te weten wat u op uw website of met uw mail doet. Afhankelijk van de soort dienst of abonnement gaat het om gegevens over uw toegang tot tot uw website, zoals bijvoorbeeld tijdstip, IP-adres, loginnaam of klantnummer. Gegevens over de toegang gebruiken we bijvoorbeeld als er klachten zijn over de verbinding. Verder bewaken we de omvang van het verkeer van uw website en de omvang van uw mailbox, omdat die bij de alle abonnementen aan maxima gebonden zijn.

 

Het team

Neem contact met ons op