Disclaimer

Een disclaimer over de informatie op deze website.

Maak een afspraak

Kamer van Koophandel
Intercure staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Inhoud
De door Intercure verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Intercure kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Intercure aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Intercure aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Intercure worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Intercure.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Intercure omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Het team

Neem contact met ons op