Echografie

Voor een optimale diagnose

Maak een afspraak
Echografie

De toegevoegde waarde van muscoloskeletal ultrasound

Het gebruik van diagnostische ultrasound binnen een (sport) fysiotherapie praktijk heeft als doel om visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van diagnostische ultrasound regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten. Het gebruik van diagnostische ultrasound kan ook gebruikt worden om vermeende pathologie uit te sluiten waardoor er op een ander gebied gezocht moet worden naar de problematiek van de patiënt.

Wat is echografie

Echografie is bij de meeste mensen bekend vanuit de zwangerschapsdiagnostiek en het zichtbaar maken van het ongeboren kind. Deze techniek kan echter ook heel goed worden toegepast om spieren, pezen, kapsel, banden, zenuwen en bloedvaten weer te geven.

Hoogfrequent geluidsgolven, welke voor het menselijk oor niet waarneembaar zijn, worden het lichaam in gezonden.

Hierbij wordt een transducer rechtstreeks op de huid geplaatst. Deze transducer is in staat om geluidsgolven uit te zenden en de terugkerende echo’s te ontvangen. Echo’s ontstaan in het lichaam waar de ene structuur overgaat in een andere. Deze echo’s worden door een computer razend snel verwerkt tot een beeld op de monitor welke dan de structuren die onder de huid liggen weergeeft.

Het echo onderzoek

Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig voor het onderzoek, het is geheel pijnloos en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Het onderzoek zal tussen de 10 en 20 minuten in beslag nemen. Er wordt een laagje gel op de transducer aangebracht, waarna deze over de huid bewogen wordt en de beelden op de monitor zichtbaar worden. Tijdens het onderzoek kan de behandelaar u vragen bewegingen te maken welke dan op het beeldscherm gevolgd en beoordeeld kunnen worden. Ook de patiënt kan het onderzoek op de monitor volgen.

Toepassingen

Echografie wordt in onze praktijk onder andere toegepast bij het onderzoek naar aandoeningen van weke delen. In de onderstaande tabel is aangegeven welke aandoeningen zichtbaar gemaakt kunnen worden.

 • Spieren: rupturen, calcificaties, littekens
 • Pezen: tendinopathie / tendinose, ruptuur, (sub-)luxatie, calcificatie
 • Bursae: vochtcollectie, bursitis
 • Ligamenten: contusie, distorsie, ruptuur
 • Kapsel: capsulitis, ruptuur
 • Kraakbeen: arthrose, defect
 • Meniscus: ruptuur
 • Bot: fractuur
 • Cystes: Bakerse cyste, ganglion, synovia
 • Corpora libera: glas- en metaalfragmenten, splinters
 • Zenuwen: tunnelsyndroom, neuroom

Opleiding

De medewerkers in onze praktijk welke een echo onderzoek uitvoeren hebben de cursus Musculoskeletal Ultrasound gevolgd en met goed gevolg afgesloten. Deze cursus is speciaal gericht op het gebruik van echografie voor onderzoek van het bewegingsapparaat.

Kosten en vergoeding

Er is nog geen vergoedingsregeling voor het gebruik van echografie door de fysiotherapeut. Als het onderzoek wordt uitgevoerd na verwijzing door uw huisarts, sportarts of specialist, kan het onderzoek als consult worden gedeclareerd en vergoed. Dit uiteraard als fysiotherapie door uw verzekering wordt vergoed.

Het team

Neem contact met ons op